adw. Daniel Wiszniewski
+48 791 892 149
adw. Wiktoria Gołofit
+48 533 993 320
E-mail kontaktowy
Kontakt
11Wiktoria Gołofit

Wiktoria Gołofit

Adwokat

Telefon +48 533 993 320

Doświadczenie

Specjalizuje się w procesach sądowych, zwłaszcza z zakresu prawa karnego, karnego gospodarczego, cywilnego i gospodarczego. Występuje jako obrońca bądź pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych oraz jako pełnomocnik w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw i występowaniu przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz w prowadzeniu spraw dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego.

Prowadzi także zajęcia z zakresu prawa w szkole policealnej.

Doświadczenie w powyższych dziedzinach prawa zdobyła pracując w lubelskich i warszawskich kancelariach adwokackich oraz w sądzie kościelnym.

Członek sekcji Prawa Odszkodowawczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Wykształcenie

Absolwentka prawa i prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tytuł magistra prawa uzyskała broniąc pracy napisanej u prof. Henryka Ciocha pt. „Umowa deweloperska”. W wyniku ukończenia egzaminu adwokackiego z wynikiem pozytywnym, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.