adw. Daniel Wiszniewski
+48 791 892 149
adw. Wiktoria Gołofit
+48 533 993 320
E-mail kontaktowy
Kontakt

Stanisław Filipowicz

Adwokat

Doświadczenie

Adwokat od maja 2013 r., członek Izby Adwokackiej w Lublinie. Prowadził zajęcia z materialnego prawa administracyjnego, prawa administracyjnego ustrojowego oraz z organizacji i zarządzania w administracji publicznej. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, szczególnie z prawa ochrony dóbr kultury. Wykładowca procedury cywilnej dla aplikantów adwokackich.

Pełnomocnik w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych oraz obrońca w sprawach karnych. Prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych z branży medycznej.

Wykształcenie

Ukończył studia doktoranckie z zakresu prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.